-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660549

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 299 หนองยอง – ชุมช้าง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042019507

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

-- advertisement --