-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660526

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042014891

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

-- advertisement --