-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูทอกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูทอกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 660542

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 236 – นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 38210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูทอกวิทยา

-- advertisement --