-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660529

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 243 บ้านม่วง-เทพประทับ บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160

โทรศัพท์ : 042414740

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

-- advertisement --