-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 660546

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 192 – วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042-901187

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

-- advertisement --