โลโก้โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

รหัสโรงเรียน : 660522

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 126 – ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 042018014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีชมภูวิทยา