-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสังคมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสังคมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 660528

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 167 – แก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160

โทรศัพท์ : 042-441118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสังคมวิทยา

-- advertisement --