-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองนางพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองนางพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660505

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หนองนาง-ตอแก หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

โทรศัพท์ : 042-014470

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองนางพิทยาคม

-- advertisement --