-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

รหัสโรงเรียน : 660531

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 เซกา – หนองหิ้ง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042490599

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

-- advertisement --