-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเซกา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเซกา

รหัสโรงเรียน : 660530

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 205 – เซกา เซกา บึงกาฬ 43150

โทรศัพท์ : 042489156

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเซกา

-- advertisement --