-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 660506

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 294 – บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110

โทรศัพท์ : 042445067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

-- advertisement --