-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660523

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 87 คำแก้ว – นาสวรรค์ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 042901736

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนคำพิทยาคม

-- advertisement --