-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660550

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37 – โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042-483133

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

-- advertisement --