-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 660510

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 บึงกาฬ-พังโคน โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042490910

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

-- advertisement --