-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 730268

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปากช่อง สานแว้-แก้งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140

โทรศัพท์ : 0986549198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --