-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190482

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042534555

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

-- advertisement --