-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 730272

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 หมู่ 1 ต.คำชะอี – คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 49110

โทรศัพท์ : 042642221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

-- advertisement --