-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 730270

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 120 – คำบก คำชะอี มุกดาหาร 49110

โทรศัพท์ : 042660307

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำบกวิทยาคาร

-- advertisement --