-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

รหัสโรงเรียน : 730251

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042643065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

-- advertisement --