-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 730259

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 042681135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

-- advertisement --