-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 190457

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 82 – คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042054242

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

-- advertisement --