-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 730271

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านค้อ – บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 49110

โทรศัพท์ : 042684099

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

-- advertisement --