-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190498

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 – บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180

โทรศัพท์ : 042530618

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม

-- advertisement --