-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าจำปาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าจำปาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 190473

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 042530648

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าจำปาวิทยา

-- advertisement --