-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 190489

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 มัธยมจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 042515028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

-- advertisement --