-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธาตุพนม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธาตุพนม

รหัสโรงเรียน : 190478

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 201-202 ชยางกูร ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธาตุพนม

-- advertisement --