-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190458

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 34 ศาลากลาง ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042511509

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

-- advertisement --