-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

รหัสโรงเรียน : 730250

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 ตาดแคน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042672056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

-- advertisement --