โลโก้โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

รหัสโรงเรียน : 190497

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 นางัว-การอาชีพนาหว้า นางัว นาหว้า นครพนม 48180

โทรศัพท์ : 042-533675

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์