-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาทมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาทมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 190502

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 – นาทม นาทม นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042519174

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาทมวิทยา

-- advertisement --