โลโก้โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 730253

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านป่าไร่ – บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042676305

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์