-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190493

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 48150

โทรศัพท์ : 042055310

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

-- advertisement --