-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190460

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 นครพนม-สกลนคร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

-- advertisement --