-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190475

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 20 เจริญยงค์ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042591228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

-- advertisement --