-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปลาปากวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปลาปากวิทยา

รหัสโรงเรียน : 190463

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 042589289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปลาปากวิทยา

-- advertisement --