-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผาเทิบวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผาเทิบวิทยา

รหัสโรงเรียน : 730266

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 042040246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผาเทิบวิทยา

-- advertisement --