-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 730276

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 – บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 49160

โทรศัพท์ : 042642557

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

-- advertisement --