-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190477

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพนทอง บ้านแพง นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042-538564

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม

-- advertisement --