-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรามราชพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190472

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 114 – รามราช ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 042051216

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรามราชพิทยาคม

-- advertisement --