-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 730261

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 183 – ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

-- advertisement --