-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบึงเหล็ก   ในพระบรมราชานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 190506

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 – ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042053059

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

-- advertisement --