-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190461

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0-4258-7117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

-- advertisement --