-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 190459

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 225 – บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042052175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

-- advertisement --