-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190503

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 258 – หนองซน นาทม นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042530945

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองซนพิทยาคม

-- advertisement --