-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 730275

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองสูงใหม่ มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร 49160

โทรศัพท์ : 042635113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

-- advertisement --