-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 730274

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150

โทรศัพท์ : 042699062

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

-- advertisement --