-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุเทนพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุเทนพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 190469

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 30 นครพนม-ท่าอุเทน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 042581261

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุเทนพัฒนา

-- advertisement --