-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 190480

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 ชยางกูร อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042059035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

-- advertisement --