-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 730265

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 47 มุกดาหาร – ดอนตาล โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 042640701

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

-- advertisement --