-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190470

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 59 – ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 042573084

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

-- advertisement --